top of page
  • Facebook
  • Instagram
Follow us
Aladdin Logo.jpg

ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Food ingredients that must be declared as allergens in the EU 
ВЕЩЕСТВА или ПРОДУКТИ, ПРИЧИНЯВАЩИ АЛЕРГИИ ИЛИ НЕПОНОСИМОСТ 

1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, σιτηρό kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά, εκτός από: 

α) σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης (1)· 

β) μαλτο-δεξτρίνες με βάση το σιτάρι (1) 

γ) σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι· 

δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 

προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά 

1. Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat), rye, barley, oats or their 

hybridised strains, and products thereof, except: 

(a) wheat based glucose syrups including dextrose 

(b) wheat based maltodextrins 

(c) glucose syrups based on barley 

(d) cereals used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin 1. Зърнени култури, съдържащи глутен, а именно: пшеница, ръж, ечемик, овес, шелта (вид пшеница), камут (вид едра твърда пшеница) или техни хибридни сортове, както и продукти от тях, с 

изключение на: 

а) глюкозен сироп на пшенична основа, включително декстроза (1); 

б) малтодекстрини на пшенична основа (1); 

в) глюкозен сироп на ечемична основа: 

г) присни култури, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително стилов 

шкохол от селскостопански произход:

2. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή. 
2. Crustaceans and products thereof 
2. Ракообразни и продукти от тях; 

3. Ауа к проïóvта не вáon та агуй. 
3. Eggs and products thereof 
3. яйца и продукти от тях. 

* Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια, εκτός από: 

α) ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ἡ καροτενοειδών· 
β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες και οίνους. 

4. Fish and products thereof, except: 

(a) fish gelatine used as carrier for vitamin or carotenoid preparations 
(b) fish gelatine or Isinglass used as fining agent in beer and wine 

4 Риба и рибни продукти, с изключение на: 

а) рибен желатин, използван като носител на витамини или каротиноидни заготовки: 
б) рибен желатин или рибен клей, използван като подобряващ агент в бира и вино:

3. Αραχιδές (φιστικια αράπικα) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.
5. Peanuts and products thereof 
5. фъстъци и продукти от тях; 

6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια, εκτός από: 
α) πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια (1) 
β) τοκοφερόλες που έχουν αναμειχθεί με φυσιολογικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας 
γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας 
δ) φυτοστανολεστέρας που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας. 

6. Soybeans and products thereof, except: (a) fully refined soybean oil and fat 

(b) natural mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, natural D-alpha tocopherol acetate, and natural D-alpha tocopherol succinate from soybean sources 

(c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean sources (d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean sources 6. Соя и соеви продукти, с изключение на: 

а) напълно рафинирани соево масло и мазнина (1); 

б) натурални смесени токофероли (E306), натурален D-алфа токоферол, натурален D-алфа токофе 

ацетат, натурален D-алфа токоферол сукцинат от соеви източници; 
в) фитостероли и фитостеролови естери от растителни масла, получени от сосан източници: 
г) растителен станолов естер, произведен от стероли на растителни масла от соеви източници,  

7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από 
α) ορός γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά 
β) λακτιτόλη. 

7. Milk and products thereof (including lactose), except: 

(a) whey used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin 

(b) lactitol 

7. Мляко и млечни продукти (включително лактоза), с изключение на: 

а) суроватка, използвана за производство на алкохолни дестилати, включително стилов алкохол от 
б) ΔΚΤΗΤΟΠ, 

селскостопански произход: 

8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana). καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinonesis (Wangerh.) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), πιστάκια (Pistacia vera), καρύδια μακαδάμια και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω, εκτός από α) καρπούς με κέλυφος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά. 

8. Nuts, namely: almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia). cashews (Anacardium occidentale), pecan nuts (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or Queensland nuts (Macadamia ternifolia). and products thereof, except for nuts used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin 

8. HARH, a #McHio: 6aaeMu (Amygdalus communis L.), neuuuun (Corylus avellana), opexn (Juglans regia). kaly (Anacardium occidentale), nеканови яки (Саrya illinoiesis (Wangenh.)K. Koch), бpаcки opеxn (Bertholletin excelsa), IaMquTuk (Pistacia vera), opex MakanaMns hau opexn Kyancacia (Macadamia ternifolia) и продукти от тях, с изключение на ядки, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително стилов алкохол от селскостопански произход:

9. Σέλινο και προίόντα με βάση το σέλινο 9. Celery and products thereof 

9. Lkcum m tipsLY KTI OX ICHI 

10. Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα, 10. Mustard and products thereof 

10. Cuam it repoυκτμ στ. Ηετού: 

11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού. 11. Sesame seeds and products thereof 

11. Сусамово семе и продукти от него: 

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg litre εκπεφρασμένο ως SO2. 

(1) Και τα προϊόντα τους στο βαθμό που η διαδικασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που εκτιμήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο 

προέρχονται. 

12. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the total S02 which are to be calculated for products as proposed ready for consumption or as reconstituted according to the instructions of the manufacturers 

12 Cepen_JMOKOHLE Η CytuEM C NOHaicarpains na: 10 mg/kg ……… 10 mg litre, usariu ΟΙ ΦΟΡΜΕΤΑ ΚΑΙ общ SO2, който следва да се изчисли за продуктите, предлагани готови за консумация н към първоначално състояние съгласно указанията на производителя. 

13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο, 
13. Lupin and products thereof 
13. Лупина и продукти от нея. 

14. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια. 
14. Molluscs and products thereof 
14. Mcurrenu Η ΠΡΟΥΕΤΗ ΟΙ ΤΗΣ.

şikaetleriniz için restoran girişinde mevcut defterımız var ya da  lütfen arayın +306997687272 Υuliyana Kostova

 

yemekler de ve salatalar sızma zeytinyağı kullanmaktadır

kızartmalarda ayçiçek ve mısır yağı kullanmaktadır

bottom of page